Veneliikenneasetus 330/2006 määrittelee veneiden käsisammuttimien tarkastusvälit sekä teholuokat.
Kaikkien käsisammuttimien tulee 1.5.2008 jälkeen olla teholuokaltaan huvivenedirektiivin vaatimusten mukaisia.

Veneiden käsisammuttimet tulee tarkastaa vuosittain. Tarkastusvelvollisuus koskee kaikkiaveneitä, joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin (34 hv)perämoottori.
Jos veneessä ei ole käyttökuntoista, tarkastettua sammutinta, veneilijälle voidaan määrätä rikesakko.

Käsisammuttimen tulee olla teholuokaltaan vähintään 8A68B, joka vastaa huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/25/EY, ns. huvivenedirektiivi, vaatimuksia.

Kaikkien käsisammuttimien tulee 1.5.2008 jälkeen olla teholuokaltaan huvivenedirektiivin vaatimusten mukaisia.